geschiedenis


1e levensbehoefte

Voeding is veel meer dan de 1e levensbehoefte.
Het is interessant te weten welke ontwikkeling voeding vanuit de geschiedenis tot heden heeft doorlopen, op welke manier voeding bepalend is met betrekking tot religie,
wat welvaart met voeding doet, op welke manier voeding als machtsmiddel kan worden gebruikt en welke sociale aspecten aan voeding verbonden zijn.

Ook beïnvloedt voeding onze gezondheid, ons handelen, onze economie, onze politiek en niet te onderschatten onze sociale status.